QABARDİN

is. [ fr. ]
1. Əsasən palto və kostyum tikmək üçün əla yun parça növü.
2. Sif. mənasında. Həmin parçadan tikilmiş. Qabardin palto (kostyum).
QABARDILMAQ
QABARIQ

Значение слова в других словарях