Qaz mühəriki

qaz yanacağı ilə işləyən daxiliyanma mühəriki.
Qaz kəməri
Qaz neft seperatoru, trap