Qaz papağı

tərkibində qaz olan neft yatağı layının üst qatı. Yatağın istismarı zamanı çıxarılan karbohidratların miqdarını artırmaq üçün bəzən neftlə çıxan qazı qaz papağına vururlar.
Qaz neft seperatoru, trap
Qaz planlaması