QEYRƏTLƏNDİRMƏ

Qeyrətləndirmək” dən f.is.
QEYRƏTKEŞ
QEYRƏTLƏNDİRMƏK

Значение слова в других словарях