QİRAƏTXANAÇI

is. Qiraətxana müdiri, qiraətxana işçisi.
QİRAƏTXANA
QİSAS

Значение слова в других словарях