QOÇBAZLIQ

is. Köhnə məişətdə: döyüşdürmək üçün qoç saxlama və qoç döyüşdürmə.
Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, qoçbazlıq … və bu kimi işlərə verərdi. H.Sarabski.

QOÇBAZ
QOÇBUYNUZU

Значение слова в других словарях