QOCALI-CAVANLI

top. Qocalar və cavanlar hamısı.
Qocalı-cavanlı hamısı təzə paltar geyinmişdi. Ə.Vəliyev.

QOCALAŞMAQ
QOCALIQ

Значение слова в других словарях