RƏİYYƏTLİK

RƏİYYƏTLİK – BƏYLİK Arvad tayfası bir şeydir ki, gözü tutub, ürəyi yapışandan sonra nə bəylik axtarır, nə rəiyyətlik (Ə.Haqverdiyev).

RƏİYYƏT
RƏSMİ

Значение слова в других словарях