Слово ACITMAQ в словаре омонимов азербайджанского языка.

ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.

ACITMAQ II f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı (Ə.Vəliyev).

← ACIMAQ

ACIMAQ I f. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq. ACIMAQ II f.

AFƏT →

AFƏT I is. [ ər. ] Bəla, fəlakət, ziyan. Elə bil Gülüstana afət bürküsü çökmüşdü (Dastanlar).

Это слово в других словарях: