LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

ACITMAQ

ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.

ACITMAQ II f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı (Ə.Vəliyev).

ACIMAQ
AFƏT

Digər lüğətlərdə