SÖZLƏŞMƏK

SÖZLƏŞMƏK I f. Dalaşmaq. Mən kişi ilə sözləşirəm (M.İbrahimov).

SÖZLƏŞMƏK II f. Vədələşmək. Deyəsən, ay qız, özü də buradadır axı, sözləşmisiniz, hə? (M.İbrahimov).

SÖVDA
SULU

Значение слова в других словарях