SIRT

SIRT I is. coğr. Yüksəklik.

SIRT II is. Omba, arxa, bel. Haydı, minib sırtına yel gedişli atların; Yerdə, göydə, dənizdə oynasın qanadların (M.Müşfiq).

SIRIMAQ
SIZMAQ

Значение слова в других словарях