SƏBZƏVAT

[ fars. səbzə və ər. …at] Müxtəlif göyərtilər (səbzilər), göy-göyərti.
[Koroğlu] ətrafa göz gəzdirib baxdı ki, yanında bir səbzəvat dükanı var. Koroğlu”.

SƏBZƏLİ
SƏBZƏVATÇI

Значение слова в других словарях