SƏCİYYƏLƏNDİRMƏK

f. Bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərini vermək, göstərmək.
// Bir şəxsin və ya şeyin fərqləndirici xüsusiyyətini təşkil etmək.
SƏCİYYƏLƏNDİRMƏ
SƏCİYYƏLƏNMƏ

Значение слова в других словарях