SƏKSƏN

SƏKSƏN I say Yetmişdən sonra gələn onluq rəqəmi. Səksəni, doxsanı ötübdü yaşım; Qovğaya düşübdü bəlalı başım (Aşıq Ələsgər).

SƏKSƏN II f. Diksinmək, çimçişmək, qorxmaq. Diksinə-diksinə qıya baxanda; Səksənmə, könlümü oda yaxanda (M.Müşfiq).

SƏFƏR
SƏNDƏL

Значение слова в других словарях