SABİTLƏŞMƏ

Sabitləşmək”dən f.is.

Синонимы

  • SABİTLƏŞMƏ möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma
SABİTLƏŞDİRMƏK
SABİTLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях