SABİTLƏŞMƏK

f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək.

Синонимы

  • SABİTLƏŞMƏK möhkəmləşmək — daimiləşmək — stabilləşmək

Антонимы

  • SABİTLƏŞMƏK SABİTLƏŞMƏK – SƏRBƏSTLƏŞMƏK Sabit birləşmələr dilin tarixi və inkişafı prosesində yaranır və sabitləşir (Y
SABİTLƏŞMƏ
SABİTLİK

Значение слова в других словарях