SADƏDİLLİK

SADƏDİLLİK – İNADCILLIQ – Çar babadan imdad gözləmək, zülm yuvasına müraciət etmək nə qədər sadədillik (S.S.Axundov); Onda hələ inadcıllıq qalıb (“Azərbaycan”).

SADƏDİL
SADƏLİK

Значение слова в других словарях