SADƏLÖVHLÜK

SADƏLÖVHLÜK – İNADKARLIQ Bir də fikirləşirdim; bəlkə bu ananın sadəlövhlüyündəndir (Mir Cəlal); Əvvəldən başladığı inadkarlıq, qürur hissi onu sözündən dönməyə qoymur (S.Qədirzadə).

SADƏLÖVH
SADİQ

Значение слова в других словарях