SARIMAQ

гл. 1. арушун, алчукун, алчудун; yumaq sarımaq кӀетӀ арушун; 2. кутӀунун (бинт, жуна, еб, ва мс. арушна, алчукна, элкъуьрна); yaranı sarımaq хер кутӀунун; 3. пер. кьун, ацахьун (мес. рикӀе дерт); 4. пер. хъачун, квягъун, тупӀал элкъуьрун, арадал (юкьвал) вегьин, айгьанатун.
SARILMAQ
SARIMSAQ

Значение слова в других словарях