SİFR

SİFR1

ə. 1) boş, içi boş şey; 2) sıfır.

SİFR2

ə. 1) yazılmış, yazılı, kitab; 2) kitabın cildi və ya fəsli; 3) Tövratı təşkil edən beş kitabdan hər biri.

SİFLƏ
SİFRÜLYƏD