SİHHƏT

SİHHƏT // SƏHHƏT

ə. 1) sağlamlıq, cansağlığı; 2) gerçəklik, doğruluq. Səhhəti-vücud canın-başın sağ olsun (çimmiş adama söylənilən təbir).

SİHAM
SİHHİ