SLAVYANLAŞMAQ

f. Dil və adət və s. cəhətdən slavyan olmaq.
SLAVYANLAŞMA
SLAVYANLAŞMIŞ

Значение слова в других словарях