SORAQLAŞMA

“Soraqlamaq” və “soraqlaşmaq”dan f.is.

Синонимы

  • SORAQLAŞMA soruşma — xəbərləşmə — öyrənmə
SORAQLAMAQ
SORAQLAŞMAQ

Значение слова в других словарях