Словарь терминов

 • zona

  Bir domendə yerləşən, növbəti (daha aşağı) səviyyəli resurslar və domenlər haqqında qeydlərin cəmi

  Полностью »
 • zona üçün «primary» (birinci səviyyəli) DNS-server

  Bu zona haqqında tam informasiyanın saxlanmasını təmin edən DNS-server

  Полностью »
 • zona üçün «secondary» (ikinci səviyyəli) DNS-server

  Bu zona haqqında tam informasiyanı digər DNS-serverdən alan DNS-server

  Полностью »
 • zonalaşdırma

  Şəhər və digər yaşayış məskənləri ərazilərinin baş planla funksional zonalara bölünməsi

  Полностью »
 • zorlama

  Zərərçəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən

  Полностью »