TRAP

TRAP I is. [ holl. ] Təyyarə və gəmidə pilləkən, nərdivan. Trapla hündür bir qadın enirdi (Anar).

TRAP II is. tex. Suyun axıb getməsi üçün döşəmədə deşik. Vanna otağında trap açmaq lazımdır.

TOZ
TROMB

Значение слова в других словарях