Müsəmmən

Müsəmmən (ərəbcə: səkkizlik) — klassik şeir forması.[1] Hər bəndin səkkiz misradan ibarət olduğu şeir forması. Qafiyə quruluşu: aaaaaaab, cccccccb və s.

  1. ÖME. Birinci cild. Daşkənd, 2000.