Pyes

Orson Velsin "Papaq yeyən at" pyesindən fraqment. 1935-ci il

Pyes (fr. Pièce — hissə, parça, əsər) — səhnədə göstərilmək üçün yazılmış dram əsəri.

Strukturuna görə pyes obrazların dialoqmonoloqlarından və müəllifin qeydləri olan remarkalardan ibarət əsərdir. Pyes anlayışının özü formal xarakter daşıyır və hər hansı bir stil və ya emosionallıq kəsb etmir. Bu səbəbdən pyes müəllifi əsərin janrını başlıqda qeyd edir: klassik olaraq, dram, komediyafaciə. Bəzən isə "üç hissəli dialoq", "pyes-parabola" və s. qeydlər mövcud olur.

Pyesin növləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Komediya

Komediyalar yumor üçün nəzərdə tutulmuş tamaşalardır. Komediyalarda hazırcavab, qeyri-adi personajlar, qəribə halların sayı çox olur. Bəzi komediyalar cəmiyyətin bütün qrupları üçün deyil, müəyyən yaş qrupları üçün nəzərdə. tutulur. Komediyalar faciələrlə yanaşı Qədim Yunanıstanın iki oyun növündən biri idi.

Faciə

Bu pyeslərdə ölüm və fəlakət kimi qaranlıq mövzular olur. Çox vaxt baş qəhrəmanda faciəvi bir qüsur, onun ölümünə səbəb olan bir xüsusiyyət olur. Faciələr bütün emosiyaları çatdırır və çox dramatik konfliktlərə malikdir. Faciə Qədim Yunanıstanda iki oyun növündən biridir.

Tarixi

Bu pyeslər vacib tarixi hadisələrə diqqət yetirir. Bunlar faciə və ya komediya ola bilər, olmaya da bilər. Ayrı bir janr kimi tarixi pyeslər Uilyam Şekspir tərəfindən populyarlaşdırıldı (məsələn "Kral Con").