yükalan

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsinə və ya digər müvafiq sənədlərə əsasən yükü almaq səlahiyyəti olan hüquqi və ya fiziki şəxs

yük (karqo) manifesti
yükgöndərən

Значение слова в других словарях