YƏD

ə. 1) əl; 2) kömək; 3) vasitə; 4) m. zor, güc, qüvvət. Yədi-beyza’ 1) ağ əl (Musanın möcüzə göstərdiyi ağ əli); 2) m. bacarıqlı əl; 3) m. qəribə iş, görünməmiş hadisə; yədi-təzvic «izdivac əli» m. nikah razılığı.

YƏCUC-MƏCUC
YƏHTƏMİL

Значение слова в других словарях