YƏQİN

I
мод. сл. очевидно, вероятно, наверно, наверное, должно быть, видимо, по-видимому. Yəqin, onun bundan xəbəri yoxdur очевидно, он об этом не знает, yəqin, məni kimləsə dəyişik salmısınız видимо, вы меня с кем-то перепутали, yəqin, o, zarafat eləyir вероятно, он шутит, yəqin, haradasa görüşmüşük наверно, мы где-то встречались, yəqin, mən çox tez gəlmişəm я пришёл, наверно, слишком рано
II
нареч.
1. непременно, обязательно. Qonaqlar yəqin gəlməlidir гости непременно придут, yəqin gələcəyəm обязательно приду
2. точно. Mən yəqin bilirəm ki, … я точно знаю, что …
III
прил. достоверный, бесспорный. Yəqin məsələdir бесспорное дело, достоверный факт; yəqin işdir ki, … бесспорно, что …
IV
сущ. истина. Yəqinini bilmək istəsəniz, … если хотите знать истину, …; yəqin etmək (eləmək):
1. убеждаться, убедиться, уверяться, увериться; yəqin etdim ki, … убедился в том, что …; yəqin etmək lazımdır ki, … нужно убедиться в том, что …
2. kimi уверять, уверить, убеждать, убедить; yəqin olmaq становиться, стать ясным, несомненным, достоверным; yəqin oldu ki, … стало ясно (выяснилось), что …, onu yəqin etdim ki, … убедился в том, что …
YƏHUDİPƏRVƏR
YƏQİNCƏ

Значение слова в других словарях