YETKİ

ixtiyar, səlahiyyət, hüquq; yetkisini kullanmak – öz səlahiyyətindən istifadə etmək
hüquq, ixtiyar, səlahiyyət, səlahiyyətli
YETİŞMİŞ
YETKİLİ

Значение слова в других словарях