YETKİ

\[əs.tr.\] – üzərinə götürülən məsuliyyət, məharət, işi başa çatdıra bilmək qabiliyyəti deməkdir. Bəzən vəzifə səlahiyyətlərinin sərhəddləri, izn, icazə mənasını da verir. Misal üçün; Sənin bu işi görməyə yetkin varmı?
YETİ
YƏD

Значение слова в других словарях