yetkinlik yaşına çatmayanlar

On səkkiz yaşınadək olan şəxslər

yerli vergilər
yeyinti məhsulları