zonalaşdırma

Şəhər və digər yaşayış məskənləri ərazilərinin baş planla funksional zonalara bölünməsi

zona üçün «secondary» (ikinci səviyyəli) DNS-server
zorlama

Значение слова в других словарях