Rusca-azərbaycanca lüğət

 • А

  А I союз 1. isə, amma, lakin; мальчику пять лет, а девочке три года, oğlanın beş, qızın isə üç yaşı vardır; товарищ уехал, а я не мог выехать yoldaşım

  Tam oxu »
 • А-

  bir çox sözlərdə mənfilik göstərən önşəkilçi; məs.: симметрия - асимметрия, нормальный - анормальный və s

  Tam oxu »
 • А-ЛЯ

  нареч. kimi, sayağı; а-ля мугам muğam kimi, muğamsayağı

  Tam oxu »
 • АБАЖУР

  м abajur (lampa qalpağı)

  Tam oxu »
 • АБАЗ

  м abbası (20 qəpiklik)

  Tam oxu »
 • АБАЗИНЕЦ

  м (мн. абазинцы) abazin (xalq)

  Tam oxu »
 • АБАЗИНКА

  ж abazin qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АБАЗИНСКИЙ

  прил. abazin -i[-ı]; абазинский язык abazin dili

  Tam oxu »
 • АББАТ

  м abbat, rahib (1. katolik monastırının başçısı; 2. katolik keşişi)

  Tam oxu »
 • АББАТИССА

  ж rahibə

  Tam oxu »
 • АББАТСКИЙ

  аббат söz. sif

  Tam oxu »
 • АББАТСТВО

  ср abbatlıq

  Tam oxu »
 • АББРЕВИАТУРА

  ж abreviatura (1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.: BDU - Bakı Dövlət Universiteti, AŞ - Avropa Şurası; 2

  Tam oxu »
 • АББРЕВИАТУРНЫЙ

  аббревиатура söz. sif

  Tam oxu »
 • АББРЕВИАЦИЯ

  ж abrevasiya (abreviaturaların əmələ gəlmə üsulu)

  Tam oxu »
 • АБДИКАЦИЯ

  ж istefa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s.)

  Tam oxu »
 • АБЕРРАЦИОННЫЙ

  аберрация söz. sif

  Tam oxu »
 • АБЕРРАЦИЯ

  ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma)

  Tam oxu »
 • АБЗАЦ

  м abzas (1. sətirbaşı; 2. mətnin bir sətrin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissəsi)

  Tam oxu »
 • АБИССАЛЬНЫЙ

  прил. coğr. abissal, dərin; абиссальная область abissal sahə (dənizlərin 1000 metrdən dərin olan yeri)

  Tam oxu »
 • АБИССИНЕЦ

  м (мн. абиссинцы) həbəş, həbəşistanlı

  Tam oxu »
 • АБИССИНКА

  ж həbəş, həbəşistanlı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АБИССИНСКИЙ

  абиссинец və Абиссиния söz. sif.; абиссинский язык həbəş dili

  Tam oxu »
 • АБИТУРИЕНТ

  м abituriyent (orta məktəbi qurtarmış şagird)

  Tam oxu »
 • АБЛАКТИРОВАНИЕ

  ср bot. yaxınlaşdırma peyvəndi

  Tam oxu »
 • АБЛАКТИРОВАТЬ

  сов. и несов. budaqları yaxınlaşdıraraq peyvənd etmək

  Tam oxu »
 • АБЛАКТИРОВКА

  ж k. t. yaxınlaşdırma peyvəndi

  Tam oxu »
 • АБОЛИЦИОНИЗМ

  м мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat)

  Tam oxu »
 • АБОЛИЦИОНИСТ

  м tar. abolisionist, abolisionizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • АБОНЕМЕНТ

  м abunə; ◊ сверх абонемента artıq, əlavə (olaraq), üstəlik

  Tam oxu »
 • АБОНЕМЕНТНЫЙ

  абонемент söz. sif

  Tam oxu »
 • АБОНЕНТ

  м abunəçi

  Tam oxu »
 • АБОНЕНТНЫЙ

  абонент söz. sif

  Tam oxu »
 • АБОНИРОВАННЫЙ

  прич. yazdırılmış, abunə edilmiş

  Tam oxu »
 • АБОНИРОВАТЬ

  сов. и несов. köhn. abunə yazılmaq, abunə üzrə almaq, abunəçi olmaq, abunə etmək

  Tam oxu »
 • АБОНИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. köhn. bax абонировать

  Tam oxu »
 • АБОРДАЖ

  м abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşdırılmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu); ◊ брать (взять) на абордаж gəmiyə hü

  Tam oxu »
 • АБОРДАЖНЫЙ

  абордаж söz. sif

  Tam oxu »
 • АБОРДИРОВАТЬ

  сов. и несов. köhn. 1. bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinə yanaşdırmaq; 2. məc. (birisinin) yaxasından yapışmaq, (birisinə) hücum etmək

  Tam oxu »
 • АБОРИГЕН

  м aboriqen (yerli, yerli əhali)

  Tam oxu »
 • АБОРИГЕННЫЙ

  прил. yerli

  Tam oxu »
 • АБОРТ

  м 1. tib. abort, uşaqsalma, uşaq saldırma; 2. bayt. balasalma

  Tam oxu »
 • АБОРТИВНЫЙ

  прил. tib., biol. abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran); абортивные средства abortiv dərmanlar, abortiv vasitələr

  Tam oxu »
 • АБРАЗИВНЫЙ

  АБРАЗИВНЫЙ, АБРАЗИОННЫЙ абразивы söz. sif

  Tam oxu »
 • АБРАЗИВЫ

  мн. (ед. абразив м) xüs. abraziv materiallar (cilalayıcı, itiləyici və pardaxlayıcı materiallar)

  Tam oxu »
 • АБРАЗИОННЫЙ

  АБРАЗИВНЫЙ, АБРАЗИОННЫЙ абразивы söz. sif

  Tam oxu »
 • АБРАЗИЯ

  ж abraziya (1. geol. dəniz dalğalarının təsiri ilə sahilin yuyulub dağılması; 2. tib. sümük, diş və s

  Tam oxu »
 • АБРАКАДАБРА

  ж cəfəngiyat, çərənpərən, tartan-partan

  Tam oxu »
 • АБРЕК

  м abrek, qaçaq

  Tam oxu »
 • АБРИКОС

  м 1. ərik, qaysı; 2. ərik ağacı, qaysı ağacı

  Tam oxu »