Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ABA

  I (Gədəbəy, Quba, Ordubad, Zəngilan) ata. – Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); – Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); – Abam bi:lləri də kö

  Tam oxu »
 • ABACUR

  (Qax) bax abajur – Dünən bazardan bir kilo abacur aldım

  Tam oxu »
 • ABAJUR

  (Şəki) yerkökü, kök. – Mən abajur çox yiyənəm, Noxiyə gidən olanda aldıram gerex’ gənə birki kilo

  Tam oxu »
 • ABAL

  I (Qax) key II (Salyan) ağırlıq, yük. – Öyün bütün abalı Solmazın üsdünə düşür

  Tam oxu »
 • ABALKEŞ

  (Salyan) zəhmətkeş. – Dayım elə lap uşaklığınnan abalkeş olıb

  Tam oxu »
 • ABASBEYİ

  (Bakı) üzüm növü adı. – Dur bir abasbeyi dər, gəti

  Tam oxu »
 • ABASBƏYİ

  (Quba) armud növü adı

  Tam oxu »
 • ABATDIDI

  (Qax, Qubadlı) içinə yağ, şor, pendir və başqa ağartı növü qoyulan isti çörək. – Əhməd bu gün isti çörəkdən abatdıdı qayırıb məni qonax çağırmışdı (Qu

  Tam oxu »
 • ABAY

  I (Şəki) ləzgi arvadı. – Bizim eşiyə abaylar gəlmişdi II (Qax) xala. – Abay sizdədi? III (Çənbərək) bacı

  Tam oxu »
 • ABBA

  (Ağdam) umac. – Dünən Həsəngildə ləzzətdi abba yedim

  Tam oxu »
 • ABBAŞ

  (Salyan) suçiləyən, susəpən. – Bağın abbaşı sındı

  Tam oxu »
 • ABDAL

  I (Kürdəmir, Şahbuz) bilikli, bilici. – Abdal, yani biləndə adam (Şahbuz) II (Xaçmaz, Salyan) yetim. – Səni görüm abdal qalasan (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • ABEŞİK

  (Şərur) meşəbəyi. – Abeşik meşəni qoruyur

  Tam oxu »
 • ABXOR

  (Salyan) su içilən qab. – Abxor keçmiş zamanda saxsıdan olardı, hindiki abxorrar yaxşı qayrılır

  Tam oxu »
 • ABXUR

  (Lənkəran) bax abxor. – Abxurda su içeylər

  Tam oxu »
 • ABIOMUR

  (Göyçay) açıq-sürməyi (rəng)

  Tam oxu »
 • ABIR

  (Salyan) məc. geyim, paltar. – Adamı abırına görə tanıyıllar

  Tam oxu »
 • ACAMANDA

  (Salyan) ac-susuz. – İndiyəcən acamanda hardeydin?

  Tam oxu »
 • ACARRI

  (Şamaxı) təzə, yuyulmamış. – Tumanın acarrısını geyməmiş uşağ yandırdı

  Tam oxu »
 • ACXƏMRƏ

  (Göyçay, Lerik, Kürdəmir, Salyan) xəmir mayası. – Acxəmrəmiz xarab olub (Salyan)

  Tam oxu »
 • ACI-GUCI

  acı-gucı vermək: (Salyan) açıq vermək, hirsləndirmək. – O:n sözünə fikir vermə, sə: acı-gucı verir

  Tam oxu »
 • ACIQICI

  (Cəbrayıl, Zəngilan) vəzəri

  Tam oxu »
 • ACIQOUĞ

  (Salyan) bitki adı. – Bizim tərəfdə acıqouğ çoxdu

  Tam oxu »
 • ACILIĞ

  (Bakı) sıx tikanlı bitki. – Qara acılığ bağı basıb

  Tam oxu »
 • ACIŞMAX

  I (Böyük Qarakilsə) acıqlanmaq, hirslənmək. – Səhvini də:ndə niyə acışırsan? II (Şəki) göynəmək. – Yaram yaman acışır

  Tam oxu »
 • ACITƏPƏ

  (Kürdəmir, Mirbəşir, Tovuz, Zəngilan) vəzəri

  Tam oxu »
 • ACITMA

  (Biləsuvar) fətir

  Tam oxu »
 • ACITMALI

  (Göyçay) xəmiri maya ilə yoğrulmuş çörək

  Tam oxu »
 • A:Cİ

  (Şəki) alça və ya zoğaldan hazırlanmış turşu. – Bildirki a:cidən hələ də dopunun içində qalıfdı

  Tam oxu »
 • ACİTMƏ

  (Şərur) bax acxəmrə. – Acitməsiz xəmir olmaz

  Tam oxu »
 • ACLUĞ

  (Xaçmaz) hələ yeni məhsul çıxmamış üyüdülən azacıq taxıl. – Aparub değirmanda bir az acluğ çekduğ

  Tam oxu »
 • ACNAUR

  (Zaqatala) kolbasa. – Bu il bolluca acnaur doldurmuşam

  Tam oxu »
 • ACRA

  (Naxçıvan) maya. – Biz acra da diyərix’, maya da diyərix’, əmə acra çox diyərix’

  Tam oxu »
 • AÇAR

  (Quba) qıfıl. – Biz qapıya açar vurarığ

  Tam oxu »
 • AÇARDİLİ

  (Quba) açar. – U gün qapını açammaduğ, açardili sindi qaldi açarda

  Tam oxu »
 • AÇARRAMAĞ

  (Xaçmaz) qıfıllamaq. – Qapini açarradum

  Tam oxu »
 • AÇILSABA

  (Yevlax) sarmaşığa oxşar bitki adı. – Ö:n qabağında açılsaba əx’dim

  Tam oxu »
 • AÇKAL

  (Tovuz) fərasətsiz. – O, açkalın biridi

  Tam oxu »
 • AÇMAX

  (Şərur) lavaşı yaymaq

  Tam oxu »
 • AD AÇMAX

  (Salyan) ad-san çıxarmaq, hörmət qazanmaq. – Həsənağa irayonda yaxşı ad açıb

  Tam oxu »
 • ADAX

  (Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Gəncə, Göyçay, Qazax, Şəmkir, Şuşa, Tərtər) uşağın ilk addımları ◊ Adax durmax (Mingəçevir) – ayaq üstə durmaq, ilk addım atm

  Tam oxu »
 • ADAX-ADAX

  (Ağdam) addım-addım, yavaş-yavaş. – Ay irəhmətdiyin oğlu, birəz yeyin tərpənsənə, adax-adax havağa gedif gələjəx’səη

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇEÇƏX’

  (Gədəbəy) uşağın ilk addımları ◊ Adax-çeçəx’ eləməx’ – ilk addım atmaq. – Yenijə adax-çeçey eley nəvəm, a nənəsi

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇİÇƏ

  (Füzuli) bax adax-çeçəx’ ◊ Adax-çiçə açmax – ilk addım atmaq. – Afı adax – çiçə açıf

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇÖÇƏ

  (Oğuz) bax adax-çeçəx’

  Tam oxu »
 • ADAXCULĞA

  (Gədəbəy) qohum. – Bılar hissə-hissə yaşıyı:llarmış, soηra adaxculğa oluf birrəşeflər

  Tam oxu »
 • ADAXLAMAX

  (Daşkəsən, Füzuli) ilk addım atmaq (uşağa aiddir). – Ora bax ey, Sadıx adaxlı:r (Füzuli)

  Tam oxu »
 • ADAMCIL

  I (Şəmkir) insan qanına həris olan, vəhşi, adama hücum edən. – Köpəyoğlu İrəməzanoğlu çox adamcıl adam oluf, nə qədər adam öldürüf II (Şəmkir) arif, q

  Tam oxu »
 • ADAMXOR

  (Meğri) bax adamcıl

  Tam oxu »
 • ADAR

  (Şəki) evin qabaq hissəsi

  Tam oxu »