Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • A

  ə. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 1-ci hərfi

  Tam oxu »
 • AB

  f. 1) su; 2) ərimiş, əzgin; 3) göz yaşı; 4) şərab; 5) m. lətif, yüngül (su haqqında). Abi-atəşparə – «od parçası kimi su» bax abi-atəşrəng; abi-atəşrə

  Tam oxu »
 • ABA

  ə. «əb» c. atalar, ata-baba

  Tam oxu »
 • ABAD

  ABAD1 ə. «əbəd» c. həmişəlik olanlar. ABAD2(AN)1 f. bax abadə

  Tam oxu »
 • ABADAN

  ABAD2(AN)1 f. bax abadə. ABADAN2 f. 1) abad olan yer; 2) əhali yaşayan, məskun yer

  Tam oxu »
 • ABADƏ

  f. tir-tikintisi olan, şen

  Tam oxu »
 • ABADİ

  f. abad olma, abadlıq

  Tam oxu »
 • ABAVÜ ƏCDAD

  ə. atalar və babalar, əcdad

  Tam oxu »
 • ABBƏND

  f. suyun qarşısına çəkilən bənd

  Tam oxu »
 • ABCO

  f. arpa suyu, pivə

  Tam oxu »
 • ABDAL

  ə. 1) dərviş, qələndər; 2) yüngül söyüş kimi işlədilir

  Tam oxu »
 • ABDAN

  f. ovdan

  Tam oxu »
 • ABDAR

  f. 1) sulu; 2) m. məlahətli, axıcı (səs, şeir və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • ABDƏST

  f. dəstəmaz bax qüsl (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • ABDƏSTAN

  f. dəstəmaz almaq üçün lüləkli və qulplu qab

  Tam oxu »
 • ABDƏSTXANƏ

  f. ayaqyolu, subaşı

  Tam oxu »
 • ABƏK

  f. kiçik su hövzəsi, gölməçə. Abəki-şur 1) kiçik şor su hövzəsi; 2) m. Xəzər dənizi

  Tam oxu »
 • ABGAH

  f. su anbarı; gölcük

  Tam oxu »
 • ABGƏRDAN

  f. 1) parç, tayqulp; 2) abgərdən

  Tam oxu »
 • ABGİN

  f. 1) sulu; 2) m. parlaq, şəffaf

  Tam oxu »
 • ABGİNƏ

  f. 1) şüşə; 2) büllur; 3) şirə, mina

  Tam oxu »
 • ABGUN

  f. 1) abı, mavi, göy; 2) maye, duru

  Tam oxu »
 • ABGUŞT

  f. ətsuyu, bozbaş

  Tam oxu »
 • ABXOR

  f. 1) su içilən yer, bulaq üstü, çay kənarı; 2) su içmək üçün qab, su qabı

  Tam oxu »
 • ABİ

  f. 1) sulu, suya aid olan; 2) su rəngində, abı

  Tam oxu »
 • ABİD

  ə. ibadətlə məşğul olan, ibadət edən

  Tam oxu »
 • ABİDANƏ

  ə. və f. abid kimi, özünü abidə oxşadaraq

  Tam oxu »
 • ABİDAT

  ə. «abid» c. abidlər, ibadət edənlər

  Tam oxu »
 • ABİLƏ

  f. 1) çiçək (xəstəlik), çopur, çopurluq; 2) qabar

  Tam oxu »
 • ABİLƏRİZ

  f. 1) çiçək çıxarmış, çiçək xəstəliyinə tutulmuş; 2) qabarlı, qabarı olan

  Tam oxu »
 • ABİR

  ə. keçən, keçib-gedən, keçici

  Tam oxu »
 • ABİRİN

  ə. «abir» c. keçənlər, keçib-gedənlər

  Tam oxu »
 • ABNOS

  ABNOS // ABNUS f. 1) Hindistanda bitən qara rəngli, bərk və qiymətli ağac; 2) m. qaralıq, qara olma

  Tam oxu »
 • ABNUS

  ABNOS // ABNUS f. 1) Hindistanda bitən qara rəngli, bərk və qiymətli ağac; 2) m. qaralıq, qara olma

  Tam oxu »
 • ABPAŞ

  f. suçiləyən, gülsulayan

  Tam oxu »
 • ABRAŞ

  ə. 1) ala xallı (at və s. haqqında); 2) səpgi, səpmə

  Tam oxu »
 • ABRİZ

  f. 1) çirkli su tökülən yer; 2) ayaqyolu; 3) tayqulp, parç

  Tam oxu »
 • ABRU

  f. «üz suyu» m. şərəf, abır, həya

  Tam oxu »
 • ABÜ DANƏ

  f. «su və dən» yemə-içmə, yemək

  Tam oxu »
 • ABÜ ƏLƏF

  f. və ə. 1) su və yem; 2) maddi nemət(lər), yaşayış üçün lazım olan şey(lər)

  Tam oxu »
 • ABÜ GİL

  f. «su və gil» m. aləm, dünya

  Tam oxu »
 • ABÜ HƏVA

  f. «su və hava» iqlim, hava

  Tam oxu »
 • ABÜ RƏNG

  f. «su və rəng» parlaq; parıltı, işıltı

  Tam oxu »
 • ABÜ TAB

  f. «su və işıq» 1) təzəlik; 2) m. dəbdəbəlilik, təmtəraqlılıq

  Tam oxu »
 • ABYAR

  f. 1) suçu, sulayan, sulayıcı; 2) m. yardım, kömək

  Tam oxu »
 • ABYARİ

  f. 1) sulama; 2) m. yardım etmə, köməklik

  Tam oxu »
 • AC

  ə. 1) fil dişi; 2) şirmayı

  Tam oxu »
 • ACAL

  ə. «əcəl» c. əcəllər

  Tam oxu »
 • ACİL

  ACİL1 ə. 1) tələsən; 2) indiki, hazırkı. ACİL2 ə. 1) təxirə salınmış; 2) vaxtı uzadılmış; 3) m. o dünya, axirət

  Tam oxu »
 • ACİLƏN

  ACİLƏN1 ə. tələsik, tez, əlüstü. ACİLƏN2 ə. təxirə salınaraq

  Tam oxu »