ÜŞÜTMƏK

глаг.
1. kimi, nəyi знобить, озноблять, ознобить (подвергнуть действию стужи, холода), немного обморозить. Soyuq külək hamını üşüdürdü холодный ветер знобил всех, əlimi üşütdüm я ознобил руку
2. застудить кого-л. до ознобления. Uşağı üşütdüm я застудил ребёнка
ÜŞÜTMƏ
ÜTƏLGƏ

Digər lüğətlərdə