ÖTÜŞMƏK

ÖTÜŞMƏK I f. Yarışmaq, qaçışmaq. Yığıb çantalara yerdən-yemişdən; Yolda gah yüyürüb, gah ötüşərdik (S.Vurğun).

ÖTÜŞMƏK II f. Oxumaq. Gülüşür pənbə, al, bəyaz güllər; Ötüşür hər tərəfdə bülbüllər (H.Cavid).

ÖTÜŞMƏK III f. Qaydaya salmaq, dolanmaq, yola getmək. Yemək sarıdan birtəhər ötüşürük, gileyimiz yoxdur.

ÖTÜRMƏK
ÖYRƏNMƏK

Значение слова в других словарях