ÜÇCƏRGƏLİ

прил. трёхрядный:
1. образующий три ряда; в три ряда. Üçcərgəli tikiş трёхрядный шов
2. производящий посадку, уборку и т.п. в три ряда (о сельскохозяйственных машинах). Üçcərgəli kombayn трехрядный комбайн, üçcərgəli toxumsəpən трехрядная сеялка
ÜÇCƏ
ÜÇCİLDLİ

Digər lüğətlərdə