ÜÇDÜYMƏ

прил.
1. трёхдюймовый. Üçdüymə mıx трехдюймовый гвоздь, üçdüymə boru трёхдюймовая труба
2. с тремя пуговицами, на трёх пуговицах. Üçdüymə köynək рубашка на трёх пуговицах
ÜÇDORLÜ
ÜÇDÜYMƏLİ

Digər lüğətlərdə