ÜÇELEMENTLİ

прил. трёхэлементный (состоящий из трёх элементов). Üçelementli kimyəvi birləşmə трёхэлементное химическое соединение
ÜÇELEKTRODLU
ÜÇERKƏKCİKLİ

Digər lüğətlərdə