ÜFÜRMƏK

f. Dodaqlarını büzərək ağızdakı havanı şiddətlə bir şeyə yönəltmək.
// Bu işi yanmaqda olan bir şeyi söndürmək və ya qızışdırmaq, ya da qızğın şeyi soyutmaq üçün etmək. Şamı üfürüb söndürmək. Çayı üfürüb soyutmaq.
– Gülsənəm arvad aşağı əyilib ocağı üfürməyə başladı. M.Hüseyn.

Синонимы

  • ÜFÜRMƏK ÜFÜRMƏK Veysəl qayıdıb əyləşdi; tumbanın gözünü çəkib papiros çıxardı, kibriti odlayanda Ziynət dərhal üfürüb keçirdi (B
  • ÜFÜRMƏK yandırmaq — alışdırmaq
  • ÜFÜRMƏK söndürmək — keçirmək
ÜFÜRMƏ
ÜQAB

Значение слова в других словарях