ÜFLƏMƏK

bax üfürmək.
Gülsüm xala uşağın ağzını əli ilə örtüb, üzündən üflədi. Ə.Haqverdiyev.
Xəlil acı-acı gülümsədi, papirosunun göyümtül, qatı tüstüsünü küləyə üflədi. M.Hüseyn.

Синонимы

  • ÜFLƏMƏK üfləmək bax üfürmək
ÜFLƏMƏ
ÜFUNƏT

Значение слова в других словарях