ÜLƏMA

is. [ ər. “alim” söz. cəmi] Alimlər.
Üləmalar üz döndərib xudadan. Q.Zakir.
Şəhərin böyük üləma və dərvişləri [Nəsiminin] ziyarətinə getməyə başladılar. Çəmənzəminli.

ÜQƏLA
ÜLFƏT

Значение слова в других словарях