ÜLFƏTSİZLİK

сущ. недружелюбие
ÜLFƏTSİZ
ÜLGÜ

Digər lüğətlərdə