ÜMİDSİZCƏ

zərf Ümidsiz halda, ümidini itirmiş halda, ümidsizliklə. Ümidsizcə cavab vermək.
– Bu xain və rəhmsiz zərbə ümidsizcəsinə qayalar arxasında can çəkişən bir ağ süvarinin idi. H.Nəzərli.

// Çarəsizcə( sinə).
ÜMİDSİZ
ÜMİDSİZCƏSİNƏ

Значение слова в других словарях