ÜMİDVERƏN

sif.
1. Bəslənilən ümidi doğruldacaq, gələcəkdə kamil bir insan olacağına ümid bəslənilən, gələcəyi olan.
[Gənc yazıçılar arasında] istedadlı və ümidverici gənclər vardır. Qəzetlərdən.

2. Ümid ifadə edən, ümidli. Ümidverici vəziyyət.
– Rüstəm kişi fikrini ümidverici sözlərlə qurtardı. M.İbrahimov.
Lakin içəridən çıxanların heç birisinin sifətində ümidverici bir əlamət görünmürdü. B.Bayramov.

ÜMİDVAR
ÜMİDVERİCİ

Значение слова в других словарях