ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏ

Ümumiləşdirilmək” dən f.is.
ÜMUMİ
ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях